Quạt chắn gió - 02 cấp độ
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Màu trắng, tạo màn gió mạnh ngăn cản không khí lạnh bên tron.....

Màu trắng, tạo màn gió mạnh ngăn cản không khí lạnh bên tron.....

- Màu trắng, tạo màn gió mạnh ngăn cản không khí lạnh bên tr.....

Khoảng cách hiệu quả (m) :    3 Công suất (W) :    5.....