Khởi động từ - Contactor
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Khởi động từ S-P 06 - SHIHLIN

230.000 VNĐ Trước thuế: 230.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 09 - SHIHLIN

250.000 VNĐ Trước thuế: 250.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 100 T - SHIHLIN

2.350.000 VNĐ Trước thuế: 2.350.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 11 - SHIHLIN

270.000 VNĐ Trước thuế: 270.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 12 - SHIHLIN

300.000 VNĐ Trước thuế: 300.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 125 T - SHIHLIN

2.800.000 VNĐ Trước thuế: 2.800.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 150 T - SHIHLIN

3.300.000 VNĐ Trước thuế: 3.300.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 16 - SHIHLIN

430.000 VNĐ Trước thuế: 430.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 21 A - SHIHLIN

550.000 VNĐ Trước thuế: 550.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 220 T - SHIHLIN

5.150.000 VNĐ Trước thuế: 5.150.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 30 T - SHIHLIN

730.000 VNĐ Trước thuế: 730.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 300 T - SHIHLIN

10.200.000 VNĐ Trước thuế: 10.200.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 35 T - SHIHLIN

800.000 VNĐ Trước thuế: 800.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 40 T - SHIHLIN

930.000 VNĐ Trước thuế: 930.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 400 T - SHIHLIN

10.800.000 VNĐ Trước thuế: 10.800.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 50 T - SHIHLIN

1.080.000 VNĐ Trước thuế: 1.080.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 60 T - SHIHLIN

1.230.000 VNĐ Trước thuế: 1.230.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....

Khởi động từ S-P 80 T - SHIHLIN

1.760.000 VNĐ Trước thuế: 1.760.000 VNĐ

Mã hàng   380V AC3 Tiếp điểm   Dùng v.....