Đèn ốp trần cảm ừng Duxa
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Đèn lốp cảm ứng 12W DUXA-PN11

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LD05

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LD06

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LD07

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LD08

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LD09

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60HZ Tầm xa cảm ứng: 5~8m Góc quét cảm ứng: 140° (h&.....

Đèn lốp cảm ứng 16W DUXA - LV01

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60Hz Công suất: 12W(Led) Bán kính cảm ứng: 5~8m G.....

Đèn lốp cảm ứng DUXA - LV02

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60Hz Công suất: 12W Bán kính cảm ứng: 5~8m G&oacu.....

Đèn lốp cảm ứng DUXA - LV03

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60Hz Công suất: 12W Bán kính cảm ứng: 5~8m G&oacu.....

Đèn lốp cảm ứng DUXA - LV04

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp: 180~230V/50~60Hz Công suất: 12W Bán kính cảm ứng: 5~8m G&oacu.....