Bóng vòng Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bóng vòng TL-5 22W/54-640/765 1CT/20 Philips

59.000 VNĐ Trước thuế: 59.000 VNĐ

Công suất: 22W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng     .....

Bóng vòng TL-5 32W/54-640/765 1CT/20 Philips

74.000 VNĐ Trước thuế: 74.000 VNĐ

Công suất: 32W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng     .....

Bóng vòng TL-5 40W/54-640/765 1CT/20 Philips

74.000 VNĐ Trước thuế: 74.000 VNĐ

Công suất: 40W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng.     .....

Bóng vòng TL-E 22W/54-640/765 1CT/20 Philips

53.000 VNĐ Trước thuế: 53.000 VNĐ

Công suất: 22W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng Tuổi thọ: 15.000 giờ. .....

Bóng vòng TL-E 32W/54-640/765 1CT/20 Philips

57.000 VNĐ Trước thuế: 57.000 VNĐ

Công suất: 32W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng Tuổi thọ: 15.000 giờ. .....

Bóng vòng TL-E 40W/54-640/765 1CT/20 Philips

57.000 VNĐ Trước thuế: 57.000 VNĐ

Công suất: 40W. Ánh sáng: Trung tính/Trắng Tuổi thọ: 15.000 giờ. .....