Tụ điện và Kích đèn Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Kích đèn cap áp SI 51 PLUS IGNITOR Philips

73.000 VNĐ Trước thuế: 73.000 VNĐ

  Tiết kiệm điện năng Gọn nhẹ, dễ lắp đặt An toàn và đáng tin cậy Ch.....

Kích đèn cap áp SI 58 PLUS IGNITOR Philips

80.000 VNĐ Trước thuế: 80.000 VNĐ

  Tiết kiệm điện năng Gọn nhẹ, dễ lắp đặt An toàn và đáng tin cậy Ch.....

Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18UF Philips

72.000 VNĐ Trước thuế: 72.000 VNĐ

  Tối ưu hệ số công suất Gọn nhẹ dễ dàng lấp đặt Chất lượng được chứng nhận .....

Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 32UF Philips

105.000 VNĐ Trước thuế: 105.000 VNĐ

  Tối ưu hệ số công suất Gọn nhẹ dễ dàng lấp đặt Chất lượng được chứng nhận .....