Thiết bị đóng cắt Schneider
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Dùng trong lưới điện d.....

  Acti9 RCBO - 1P+N, 6kA, 300mA Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch v&a.....

  Acti9 RCBO - 1P+N, 6kA, 30mA Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch v&ag.....

  Acti9 RCCB ilD - 100mA, 240-415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&ogra.....

  Acti9 RCCB ilD - 300mA, 240-415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&ogra.....

  Acti9 RCCB ilD - 300[S]mA, 415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&ograv.....

  Acti9 RCCB ilD - 30mA, 240-415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&ograv.....

  Acti9 RCCB ilD K - 300mA, 240-415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&og.....

  Acti9 RCCB ilD K - 30mA, 240-415V, AC Type Cầu dao chống dòng r&ogr.....

Easy9 MCB - EZ9F34106 - 1P, 4.5kA, 230V, C curve - Schneider

76.000 VNĐ Trước thuế: 76.000 VNĐ

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, dùng trong mạng l.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, dùng trong mạng l.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, dùng trong mạng l.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, dùng trong mạng l.....

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, dùng trong mạng l.....

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch tích hợp chống giật, chống dòng rò. - Tu&.....

EASY9 RCCB 2P/4P - Cầu dao chống dòng rò

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Bảo vệ chống dòng rò. - Bảo vệ chống giật. - Tuân theo tiêu chuẩn .....

EASY9 SPD - Thiết bị chống sét lan truyền - Loại 2 Dòng Điện Imax .....

Easypact CVS100/250, 3P Type B, Icu=25kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact CVS100/250, 4P Type B, Icu=25kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact CVS100/630, 3P Type F, Icu=36kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact CVS100/630, 3P Type N, Icu=50kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact CVS100/630, 4P Type F, Icu=36kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact CVS100/630, 4P Type N, Icu=50kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Trip unit có thể chỉnh định.....

Easypact EZC100, 3P Type B, Icu=10kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1 Dòng cắt .....

Easypact EZC100, 3P Type B, Icu=15kA / 415V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCCB EasyPact Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1 Dòng cắt .....