Panasonic
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

- 30A, 15mA, 240VAC / 1.5kA - ELB có bảo vệ quá tải - ELB with O.C protected .....

- 30A, 30mA, 240VAC / 2.5kA - ELB không bảo vệ quá tải - ELB W/O O.C protected .....

- 30A, 30mA, 240VAC / 1.5kA - ELB có bảo vệ quá tải - ELB with O.C protected .....

- 30A, 15mA, 240VAC / 1.5kA - ELB không có bảo vệ quá tải - ELB w/o O.C pr.....

- 30A, 30mA, 240VAC / 1.5kA  - ELB không bảo vệ quá tải - ELB w/o O.C protec.....

- 100A, 30mA, 25kA (240VAC) - ELB có bảo vệ quá tải  - ELB  with O.C p.....

Bộ ngắt mạch an toàn BKW2503Y Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 50A, 30mA, 240VAC / 2.5kA - ELB có bảo vệ quá tải - ELB with O.C protected .....

- 60A, 30mA, 240VAC / 10kA - ELB có bảo vệ quá tải - ELB with O.C protected .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS11106TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 6A, 240VAC / 1kA .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS1110TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 10A, 240VAC / 1.5kA .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS1111TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 15A, 240VAC / 1.5kA .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS1112TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 20A, 240VAC / 1.5kA .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS1113TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 30A, 240VAC / 1.5kA .....

Bộ ngắt mạch an toàn BS1114TV Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- 40A, 240VAC / 1.5kA .....

Cầu dao tự động din BBD1061CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 6A, 240VAC / 06kA .....

Cầu dao tự động din BBD108011C Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 80A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD110011C Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 100A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....

Cầu dao tự động din BBD1101CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 10A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1161CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 16A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1201CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 20A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1251CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 25A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1321CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

MCB 01PC CURVE - 32A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB .....

Cầu dao tự động din BBD1401CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 40A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1501CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 50A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD1631CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 01PC CURVE - 63A, 240VAC / 06kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB.....

Cầu dao tự động din BBD2062CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 6A, 240VAC / 10kA .....

Cầu dao tự động din BBD208021C Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 80A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....

Cầu dao tự động din BBD210021C Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 100A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - M.....

Cầu dao tự động din BBD2102CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 10A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....

Cầu dao tự động din BBD2162CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 16A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....

Cầu dao tự động din BBD2202CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 20A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....

Cầu dao tự động din BBD2252CA Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- MCB 02 PC CURVE - 25A, 240VAC / 10kA - Tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MC.....