Thiết bị chiếu sáng Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ballast cao áp BHL-E 250W L200TS Philips

323.000 VNĐ Trước thuế: 323.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp BHL-E 400W L200TS Philips

358.000 VNĐ Trước thuế: 358.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp MERCURY/METAL HALIDE BHL 250W L200 Philips

457.000 VNĐ Trước thuế: 457.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp MERCURY/METAL HALIDE BHL 400W L200 Philips

526.000 VNĐ Trước thuế: 526.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ BTA 18W 220V C SC Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Dễ dàng lắp đặt Tuổi thọ bền lâu         .....

Ballast điện từ BTA 36W 220V C SC Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Dễ dàng lắp đặt Tuổi thọ bền lâu         .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 100W L300 I Philips

263.000 VNĐ Trước thuế: 263.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 150W L300 I Philips

395.000 VNĐ Trước thuế: 395.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 250W L300 I Philips

514.000 VNĐ Trước thuế: 514.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 400W L300 I Philips

917.000 VNĐ Trước thuế: 917.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 70W L300 I Philips

245.000 VNĐ Trước thuế: 245.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 100W L300 ITS Philips

325.000 VNĐ Trước thuế: 325.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 150W L300 ITS Philips

325.000 VNĐ Trước thuế: 325.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 250W L300 ITS Philips

388.000 VNĐ Trước thuế: 388.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 400W L300 ITS Philips

672.000 VNĐ Trước thuế: 672.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 70W L300 ITS Philips

217.000 VNĐ Trước thuế: 217.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện tử T5 EB-C 1x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

117.000 VNĐ Trước thuế: 117.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T5 EB-C 1x28W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

117.000 VNĐ Trước thuế: 117.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T5 EB-C 2x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

155.000 VNĐ Trước thuế: 155.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Hoạt động hiệu quả hơn Tuổi thọ cao  .....

Ballast điện tử T5 EB-C 2x28W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

155.000 VNĐ Trước thuế: 155.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Hoạt động hiệu quả hơn Tuổi thọ cao  .....

Ballast điện tử T5 EB-C 3x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

182.000 VNĐ Trước thuế: 182.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T8 EB-C 2x18W TLD 220-240V 50/60Hz Philips

137.000 VNĐ Trước thuế: 137.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dể dàng Không cần sử dũng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T8 EB-C 2x36W TLD 220-240V 50/60Hz Philips

137.000 VNĐ Trước thuế: 137.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T8 EB-C EP 1x18W TLD 220-240V Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

  Tiết kiệm 30% năng lượng   Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuộ.....

Ballast điện tử T8 EB-C EP 1x36W TLD 220-240V Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

  Tiết kiệm 30% năng lượng   Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuộ.....

Biến áp điện tử ET-E 60 220V - 240V Philips

75.000 VNĐ Trước thuế: 75.000 VNĐ

  Điện áp đầu vào 220V-240V Điện áp đầu ra 12V Sử dụng được Dimab.....

Bộ máng đèn huỳnh quang TMS008 1xTL-D18W Philips

166.500 VNĐ Trước thuế: 166.500 VNĐ

  Loại bóng sử dụng: TLD18W Không có bóng đi kèm Điện &a.....

Bộ máng đèn huỳnh quang TMS008 1xTL-D36W Philips

198.000 VNĐ Trước thuế: 198.000 VNĐ

  Loại bóng sử dụng: TLD36W Không có bóng đi kèm Điện &a.....

Loại bóng sử dụng: TLD18W Không có bóng đi kèm Điện áp/.....

Loại bóng sử dụng: TLD/36W Không có bóng đi kèm Điện áp.....

Loại bóng sử dụng: 2xTLD18W Không có bóng đi kèm Điện á.....

Loại bóng sử dụng: 2xTLD36W Không có bóng đi kèm Điện á.....