Thiết bị chiếu sáng Panasonic
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ballast FEL18

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 18W .....

Ballast FEL36

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 36W .....

Ballast FSM18-1/36-1

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast siêu mỏng .....

Ballast FSM18-2/36-2

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast siêu mỏng .....

Điện áp nguồn 220V AC - 50Hz - Ballast bằng dây đồng theo tiêu chuẩn TCVN -.....

Ballast đèn huỳnh quang FBL18/FBL36 Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp nguồn 220V AC - 50Hz - Ballast bằng dây đồng theo tiêu chuẩn TCVN -.....

Bóng đèn Compact 11W Panasonic EFD11E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD11E27HD3A - Ánh sáng vàng ● Công suất 11W ● Tiết kiệm khoảng 80% năng .....

Bóng đèn Compact 11W Panasonic EFD11E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD11E65HD3A - Ánh sáng trắng ● Công suất 11W ● Tiết kiệm khoảng 80% năng .....

Bóng đèn Compact 14W Panasonic EFD14E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD14E27HD3A -  Ánh sáng vàng ● Công suất 14W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 14W Panasonic EFD14E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD14E65HD3A -  Ánh sáng trắng ● Công suất 14W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 19W Panasonic EFD19E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD19E27HD3A  - Ánh sáng vàng ● Công suất 19W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 19W Panasonic EFD19E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD19E65HD3A  - Ánh sáng trắng ● Công suất 19W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 22W Panasonic EFD22E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD22E27HD3A -  Ánh sáng vàng ● Công suất 22W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 22W Panasonic EFD22E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD22E65HD3A -  Ánh sáng trắng ● Công suất 22W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 25W Panasonic EFD25E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD25E27HD3A -  Ánh sáng vàng ● Công suất 25W ● Tiết kiệm khoả.....

Bóng đèn Compact 25W Panasonic EFD25E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD25E65HD3A -  Ánh sáng Trắng ● Công suất 25W ● Tiết kiệm khoảng 80%.....

Bóng đèn Compact 5W Panasonic EFD5E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD5E27HD3A -  Ánh sáng vàng ● Công suất 5W ● Tiết kiệm khoảng 80% n.....

Bóng đèn Compact 5W Panasonic EFD5E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD5E65HD3A -  Ánh sáng trắng ● Công suất 5W ● Tiết kiệm khoảng 80% n.....

Bóng đèn Compact 8W Panasonic EFD8E27HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD8E27HD3A - Ánh sáng vàng ● Công suất 8W ● Tiết kiệm khoảng 80% n.....

Bóng đèn Compact 8W Panasonic EFD8E65HD3A

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EFD8E65HD3A -  Ánh sáng Trắng ● Công suất 8W ● Tiết kiệm khoảng 80% n.....

Bóng đèn LED 10W Panasonic LDAHV10D65H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV10D65H2AP3 - Trắng - 806 Im - Tuổi thọ: 15.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - Tương đương.....

Bóng đèn LED 10W Panasonic LDAHV10L27H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV10L27H2AP3 - Vàng - 750 Im - Tuổi thọ: 15.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - Tương.....

Bóng đèn LED 4W Panasonic LDAHV4D67HA

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV4D67HA - Trắng - 310 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đương b&.....

Bóng đèn LED 4W Panasonic LDAHV4L27HA

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV4L27HA - Vàng - 250 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đư.....

Bóng đèn LED 5W Panasonic LDAHV5D65H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV5D65H2AP3 - Trắng - 350 Im - Tuổi thọ: 25.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - Tương đương .....

Bóng đèn LED 5W Panasonic LDAHV5L27H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV5L27H2AP3 - Vàng - 270 Im - Tuổi thọ: 25.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - Tương .....

Bóng đèn LED 7W Panasonic LDAHV7D67ME

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV7D67ME - Trắng - 510 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đương b&.....

Bóng đèn LED 7W Panasonic LDAHV7L27ME

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV7L27ME - Vàng - 470 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đư.....

Bóng đèn LED 8W Panasonic LDAHV8D65H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV8D65H2AP3 - Trắng - 650 Im - Tuổi thọ:  25.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - Tương .....

Bóng đèn LED 8W Panasonic LDAHV8L27H2AP3

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV8L27H2AP3 - Vàng - 590 Im - Tuổi thọ:  25.000 giờ - Bật tắt: 50.000 lần - .....

Bóng đèn LED 9W Panasonic LDAHV9D67ME

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV9D67ME - Trắng - 700 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đương b&.....

Bóng đèn LED 9W Panasonic LDAHV9L27ME

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

LDAHV9L27ME - Vàng - 638 Im - Tuổi thọ: 40.000 giờ - Bật tắt: 100.000 lần - Tương đư.....