Thiết bị chiếu sáng MPE
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ballast điện tử 18W EBL-18 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 18W EBL-18 MPE .....

Ballast điện tử 36W EBL-36 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 36W EBL-36 MPE .....

BL-18 Chấn lưu 18W MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

BL-18 Chấn lưu 18W MPE .....

BL-36 Chấn lưu 36W MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

BL-36 Chấn lưu 36W MPE .....

Công suất : 5W Kiểu ánh sáng: Trắng Kích thước: 60 x 112mm Đuôi .....

Công suất : 7W Kiểu ánh sáng: Trắng Kích thước: 60 x 112mm Đuôi .....

Công suất : 9W Kiểu ánh sáng: Trắng Kích thước: 60 x 112mm Đuôi .....

Công suất : 5W Kiểu ánh sáng: vàng Kích thước: 60 x 112mm Đu&oc.....

Công suất : 7W Kiểu ánh sáng: vàng Kích thước: 60 x 112mm Đu&oc.....

Công suất : 7W Kiểu ánh sáng: vàng Kích thước: 60 x 112mm Đu&oc.....

Công suất : 10W Kiểu ánh sáng: Trắng     .....

Công suất : 20W Kiểu ánh sáng: Trắng     .....

Công suất : 10W Kiểu ánh sáng: vàng     .....

Công suất : 20W Kiểu ánh sáng: vàng     .....

Con mồi MS MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Con mồi MS MPE .....

DL-3 Máng Đèn Downlight âm trần phi 80 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Thân đèn bằng kim loại, sơn. Điện năng: 220V -50/60H z. C ông suất tối đa: 100W .....

Thân đèn bằng kim loại, sơn. Điện năng: 220V -50/60H z. Công suất tối đa: 100W &.....

DL-4 Máng Đèn Downlight âm trần phi 115 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Thân đèn bằng kim loại, sơn. Điện năng: 220V -50/60H z. Công suất tối đa: 100W &.....

Driver LED dây DLR-150W MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Driver LED dây DLR-150W MPE .....

Driver LED dây DLR-75W MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Driver LED dây DLR-75W MPE .....

EBT 118 Máng đèn siêu mỏng 0.6m đốn ballast điện tử MPE .....

EBT 118/BL Máng đèn chân màu xanh dưong MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

EBT 118/BL Máng đèn chân màu xanh dưong MPE .....

EBT 136 Máng đèn siêu mỏng 1.2m đơn ballast điện tử MPE .....

EBT 236 Máng đèn siêu mỏng 1.2m đơn ballast điện tử MPE .....

EMDK-118 Máng đèn Batten LED Tube 1x18W, 0.6m MPE .....

EMDK-136 Máng đèn Batten LED Tube 1x36W, 1.2m MPE .....

EMDK-218 Máng đèn Batten LED Tube 2x18W, 0.6m MPE .....

EMDK-236 Máng đèn Batten LED Tube 2x36W, 1.2m MPE .....

FPL-12030T Đèn LED panel 36W ánh sáng trắng MPE .....

FPL-12030V Đèn LED panel 36W ánh sáng trắng MPE .....

FPL-12060T Đèn LED panel 80W ánh sáng trắng MPE .....

FPL-12060V Đèn LED panel 80W ánh sáng trắng MPE .....