THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Máng đèn âm trần Paragon PRFA 418

1.198.000 VNĐ Trước thuế: 1.198.000 VNĐ

Kích thước:            Đặc điểm: .....

Ballast cao áp BHL-E 250W L200TS Philips

323.000 VNĐ Trước thuế: 323.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp BHL-E 400W L200TS Philips

358.000 VNĐ Trước thuế: 358.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp MERCURY/METAL HALIDE BHL 250W L200 Philips

457.000 VNĐ Trước thuế: 457.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast cao áp MERCURY/METAL HALIDE BHL 400W L200 Philips

526.000 VNĐ Trước thuế: 526.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast FEL18

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 18W .....

Ballast FEL36

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 36W .....

Ballast FSM18-1/36-1

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast siêu mỏng .....

Ballast FSM18-2/36-2

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast siêu mỏng .....

Điện áp nguồn 220V AC - 50Hz - Ballast bằng dây đồng theo tiêu chuẩn TCVN -.....

Ballast đèn huỳnh quang FBL18/FBL36 Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Điện áp nguồn 220V AC - 50Hz - Ballast bằng dây đồng theo tiêu chuẩn TCVN -.....

Ballast điện tử 18W EBL-18 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 18W EBL-18 MPE .....

Ballast điện tử 36W EBL-36 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Ballast điện tử 36W EBL-36 MPE .....

Ballast điện từ BTA 18W 220V C SC Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Dễ dàng lắp đặt Tuổi thọ bền lâu         .....

Ballast điện từ BTA 36W 220V C SC Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Dễ dàng lắp đặt Tuổi thọ bền lâu         .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 100W L300 I Philips

263.000 VNĐ Trước thuế: 263.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 150W L300 I Philips

395.000 VNĐ Trước thuế: 395.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 250W L300 I Philips

514.000 VNĐ Trước thuế: 514.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 400W L300 I Philips

917.000 VNĐ Trước thuế: 917.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN 70W L300 I Philips

245.000 VNĐ Trước thuế: 245.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 100W L300 ITS Philips

325.000 VNĐ Trước thuế: 325.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 150W L300 ITS Philips

325.000 VNĐ Trước thuế: 325.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 250W L300 ITS Philips

388.000 VNĐ Trước thuế: 388.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 400W L300 ITS Philips

672.000 VNĐ Trước thuế: 672.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện từ SODIUM BSN-E 70W L300 ITS Philips

217.000 VNĐ Trước thuế: 217.000 VNĐ

  * An toàn dễ lắp đặt * Chất lượng được chứng nhận       .....

Ballast điện tử T5 EB-C 1x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

117.000 VNĐ Trước thuế: 117.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T5 EB-C 1x28W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

117.000 VNĐ Trước thuế: 117.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T5 EB-C 2x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

155.000 VNĐ Trước thuế: 155.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Hoạt động hiệu quả hơn Tuổi thọ cao  .....

Ballast điện tử T5 EB-C 2x28W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

155.000 VNĐ Trước thuế: 155.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Hoạt động hiệu quả hơn Tuổi thọ cao  .....

Ballast điện tử T5 EB-C 3x14W TL5 220-240V 50/60HZ Philips

182.000 VNĐ Trước thuế: 182.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T8 EB-C 2x18W TLD 220-240V 50/60Hz Philips

137.000 VNĐ Trước thuế: 137.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dể dàng Không cần sử dũng chuột Tuổi thọ 8 - .....

Ballast điện tử T8 EB-C 2x36W TLD 220-240V 50/60Hz Philips

137.000 VNĐ Trước thuế: 137.000 VNĐ

Tiết kiệm 30% năng lượng Sử dụng dễ dàng Không cần sử dụng chuột Tuổi thọ 8 - .....