Refina
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Công tắc B màu trắng ánh kim Switch B ( 1 - Way ) 250 VAC - 16A .....

- 250VAC - 16A  .....

- Công tắc 2 chiều loại lớn - 250VAC - 16A  .....

- Công tắc 2 chiều loại trung - 250VAC - 16A  .....

Công tắc B màu đen ánh kim Switch B ( 1 - Way ) 250VAC - 16A .....

Công tắc C màu đen ánh kim Switch C ( 2 - Way ) 250VAC - 16A  .....

Công tắc D có đèn báo WEG55337 Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công tắc B có đèn báo khi ON .....

Công tắc đơn WEG5521/ WEG55217 Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

● Loại trung. ● 250VAC – 16A. ● Sản xuất tại Thái Lan. .....

Công tắc đơn WEG5531/WEG55317 Panasonic

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công tắc đơn loại nhỏ. .....

Mặt đậy nhôm vân xước dùng cho 2 thiết bị  2 device metal plate  .....

Mặt đậy nhôm vân xước dùng cho 3 thiết bị  3 device metal plate .....

Mặt đậy nhôm vân xước dùng cho 1 thiết bị  1 device metal plate .....

Mặt đậy nhôm vân xước dùng riêng cho WEV1181/ WEV1191 1 device metal pla.....