RCCB (chống rò điện)
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

RCCB chống rò điện 10KA RKS 1P+N - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 6-10-16-20-25-.....

RCCB chống rò điện 4.5KA RKP 1P+N - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 3-6-10-16-20-2.....

RCCB chống rò điện 40A RKN-b 1P+N - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 40 .....

RCCB chống rò điện 40A RKN-b 4P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 40 .....

RCCB chống rò điện 63A RKN 2P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 63 .....

RCCB chống rò điện 63A RKN 4P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 63 .....

RCCB chống rò điện 63A RKN-b 1P+N - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 63 .....

RCCB chống rò điện 63A RKN-b 4P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 63 .....

RCCB chống rò điện 80~100A RKN-b 1P+N - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 80~100A .....

RCCB chống rò điện 80~100A RKN-b 4P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 80~100A .....

RCCB chống rò điện RKN 2P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 25-32-40 .....

RCCB chống rò điện RKN 4P - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Hãng sản xuất LS Dòng điện định mức (A) 25-32-40 .....