Phích cắm, ổ cắm cho container loại kín nước
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ổ cắm gắn âm, dạng thẳng F3242-3V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

32A - 4P - 440V - 3H - IP67 Model F3242-3V .....

Ổ cắm nổi F1242-3V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

4P - 440V - 3H - IP67 Model F1242-3V .....

Ổ cắm nổi F2242-3V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

4P - 440V - 3H - IP67 Model F2242-3V .....

Phích cắm 32A F0242-3V

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

4P - 440V - 3H - IP67 Model F0242-3V .....