Phích cắm di động loại không kín nước
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

16A - 3P - 230V - 6H - IP44 .....

16A - 4P - 400V - 6H - IP44 .....

16A - 5P - 400V - 6H - IP44 .....

32A - 3P - 230V - 6H - IP44 .....

32A - 4P - 400V - 6H - IP44 .....

32A - 5P - 400V - 6H - IP44 .....

Rubber plug (spashproof), phích cắm bằng nhựa 2P+'E', 16A, 250V, IP44 Loại khôn.....

Solid Rubber plug (splasproof), phích cắm bằng nhựa 2P+'E', 16A, 250V , IP44 Loại .....

Socket oulet (splashproof IP54) Ổ cắm âm có nắp 2P+'E', 16A, 250V Model F1.....

Mouting Box (Splashproof IP44) Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước Model F106.....

Rubber connector (splashproof) ổ cắm nối bằng nhựa 2P + 'E', 16A, 250V  Loại kh&ocir.....