Phích cắm di động Schneider
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Phích Cắm Di Động IP67 81378 Schneider

1.032.000 VNĐ Trước thuế: 1.032.000 VNĐ

Mã hàng:81378 Số cực: 3P Dòng điện(A): 63A Điện áp(V): 230V .....

Phích Cắm Di Động IP67 81382 Schneider

1.091.000 VNĐ Trước thuế: 1.091.000 VNĐ

Mã hàng:81382 Số cực: 4P Dòng điện(A): 63A Điện áp(V): 400V .....

Phích Cắm Di Động IP67 81383 Schneider

1.267.000 VNĐ Trước thuế: 1.267.000 VNĐ

Mã hàng:81383 Số cực: 5P Dòng điện(A): 63A Điện áp(V): 400V .....

Phích Cắm Di Động IP67 81390 Schneider

2.399.000 VNĐ Trước thuế: 2.399.000 VNĐ

Mã hàng:81390 Số cực: 3P Dòng điện(A): 125A Điện áp(V): 230V .....

Phích Cắm Di Động IP67 81394 Schneider

2.477.000 VNĐ Trước thuế: 2.477.000 VNĐ

Mã hàng:               81394 Số cực:  &n.....

Phích Cắm Di Động IP67 81395 Schneider

2.539.000 VNĐ Trước thuế: 2.539.000 VNĐ

Mã hàng:               81395 Số cực:  &n.....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE16M723 Schneider

349.000 VNĐ Trước thuế: 349.000 VNĐ

Mã hàng: PKE16M723 Số cực: 3P Dòng điện(A): 16A Điện áp(V): 230V .....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE16M734 Schneider

400.000 VNĐ Trước thuế: 400.000 VNĐ

Mã hàng:PKE16M734 Số cực: 4P Dòng điện(A): 16A Điện áp(V): 400V .....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE16M735 Schneider

427.000 VNĐ Trước thuế: 427.000 VNĐ

Mã hàng:PKE16M735 Số cực: 5P Dòng điện(A): 16A Điện áp(V): 400V .....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE32M723 Schneider

468.000 VNĐ Trước thuế: 468.000 VNĐ

Mã hàng: PKE32M723 Số cực: 3P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V): 230V .....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE32M734 Schneider

500.000 VNĐ Trước thuế: 500.000 VNĐ

Mã hàng: PKE32M734  Số cực: 4P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V).....

Phích Cắm Di Động IP67 PKE32M735 Schneider

543.000 VNĐ Trước thuế: 543.000 VNĐ

Mã hàng:PKE32M735 Số cực: 5P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V): 400V .....

Phích cắm di động PKE16M423 3P Schneider

136.000 VNĐ Trước thuế: 136.000 VNĐ

Mã hàng: PKE16M423 Số cực: 3P Dòng điện(A):16A Điện áp(V): 230V &n.....

Phích cắm di động PKE16M434 4P Schneider

165.000 VNĐ Trước thuế: 165.000 VNĐ

Mã hàng: PKE16M434 Số cực: 4P Dòng điện(A): 16A Điện áp(V): 400V .....

Phích cắm di động PKE16M435 5P Schneider

196.000 VNĐ Trước thuế: 196.000 VNĐ

Mã hàng: PKE16M435 Số cực: 5P Dòng điện(A):16A Điện áp(V): 400V &n.....

Phích cắm di động PKE32M423 3P Schneider

251.000 VNĐ Trước thuế: 251.000 VNĐ

Mã hàng: PKE32M423 Số cực: 3P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V): 230V .....

Phích cắm di động PKE32M434 4P Schneider

289.000 VNĐ Trước thuế: 289.000 VNĐ

Mã hàng:  PKE32M434 Số cực: 4P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V): 400.....

Phích cắm di động PKE32M435 5P Schneider

296.000 VNĐ Trước thuế: 296.000 VNĐ

Mã hàng: PKE32M435 Số cực: 5P Dòng điện(A): 32A Điện áp(V): 400V .....