Ổ cắm nối loại kín nước
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ổ cắm nối loại kín nước F2132-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

16A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F2142-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

16A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F2152-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

16A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F2232-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

32A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F2242-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

32A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F2252-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

32A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F233-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F234-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F235-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F243-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F244-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 .....

Ổ cắm nối loại kín nước F245-6

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 .....