Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

16A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

16A - 4P - 230V - 6H - IP67 .....

16A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

63A – 3P – 230V – 6H – IP66/67 .....

63A – 3P – 230V – 6H – IP66/67 .....

63A – 4P – 400V – 6H – IP66/67 .....

63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 .....

125A - 3P - 400V - 6H - IP66/67 .....

125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 .....

125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 .....