MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

MCCB - APTOMAT 2 Pha 30KA ABN52c LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 15, 20, 30, 40, 50 A Dòng cắt ngắn mạch .....

MCCB - APTOMAT 2 Pha 30KA ABN62c - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 15, 20, 30, 40, 50, 60 A Dòng cắt ngắn mạch Icu.....

MCCB - APTOMAT 2 Pha 35KA ABN102c - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 15, 20, 30, 40, 50, 60 A Dòng cắt ngắn mạch Icu.....

MCCB - APTOMAT 2 Pha 50KA ABN402c - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 250, 300, 350, 400 A Dòng cắt ngắn mạch Icu .....

MCCB - APTOMAT 2 Pha 65KA ABN202c - LS

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 125, 150, 175, 200, 225, 250 A Dòng cắt ngắn mạ.....