Loại có đèn
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc   .....

AR-112A2 - Nút nhấn có đèn tròn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-112A2 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-112A2 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-112B24 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp:Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-112B24 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-212A2 - Nút nhấn có đèn tròn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-212A2 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-212A2 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-212B24 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-212B24 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-A2 - Đèn báo - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Phần đuôi đèn báo 220 VAC   .....

AR-B24 - Đèn báo - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Phần đuôi đèn trực tiếp 24 VDC   .....

ARC-X1 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC   .....

ARC-XS - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

ARC-XS - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC   .....

ARE-4R-12R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Không Đèn   .....

ARE-4XR-12LB2R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn LED 220 VAC   .....

ARP-DF-B24R - Đèn báo - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn trực tiếp 24V   .....

ARP-DF-L24R (Y,G) - Đèn báo - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn LED trực tiếp 24V   .....

ARP-DF-LB2R (Y,G) - Đèn báo - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn LED trực tiếp 220V   .....