Downlight & Led Downlight
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Chui đèn lắp nổi Panasonic NLP52200

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Thích hợp với các loại bóng E27 ( Bóng LED E27, bóng Compact E.....

Viền bạc / chóa bạc bóng Phi 125 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền trắng / chóa bạc Phi 125 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền trắng / chóa bạc Phi 125 .....

Viền bạc / chóa bạc bóng Phi 150 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền trắng / chóa bạc bóng Phi 150 Có.....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72324

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    Viền trắng / chóa bạc bóng Phi 125 .....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72342

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền bạc / chóa bạc bóng Phi 125 .....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72393

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / chóa bạc / kính vân caro Phi 125 .....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72426

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    Viền trắng / chóa bạc bóng Phi 150 .....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72443

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền bạc / chóa bạc bóng Phi 150 .....

Đèn DOWNLIGHT bóng lắp đứng NLP72493

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / chóa bạc / kính vân caro Phi 150 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  - Viền trắng - Chóa bạc - Phi 100 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  - Viền bạc bóng - Chóa bạc - Phi 100 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền trắng / chóa bạc Phi 125 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  - Viền bạc bóng - Chóa bạc  - Phi 125 .....

Viền bạc / chóa bạc / kính trơn Phi 125 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  - Viền trắng  - Chóa bạc - Phi 150 .....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  - Viền bạc bóng  - Chóa bạc - Phi 150 .....

Viền bạc / chóa bạc / kính trơn Phi 150 .....

Đèn Downlight One-Core Panasonic HH-LD6000019

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công suất 5.5W , điện thế 220V, phi 100 HH-LD6000019 Ánh sáng trắng - 670.....

Đèn Downlight One-Core Panasonic HH-LD6020019

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công suất 5.5W , điện thế 220V, phi 100 HH-LD6020019 Ánh sáng vàng.....

Đèn Downlight One-Core Panasonic HH-LD8000019

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công suất 8.6W , điện thế 220V , phi 100 HH-LD8000019 Ánh sáng trắng - 67.....

Đèn Downlight One-Core Panasonic HH-LD8020019

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Công suất 8.6W , điện thế 220V , phi 100 HH-LD8020019 Ánh sáng vàn.....

Viền / thân nhựa Acrylic trắng đục Phi 125 .....

Viền / thân nhựa Acrylic đen Phi 125 .....

Đèn LED downlight 14W Panasonic NNP72203

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / ánh sáng trắng Điện thế 220V - 240V Công suất 14W Phi 100 .....

Đèn LED downlight 14W Panasonic NNP72403

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / Ánh sáng trắng Điện  thế 220V - 240V Công suất 14W Ph.....

Đèn LED downlight 8.3W Panasonic NNP71202

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền bạc / chóa bạc / ánh sáng trắng Đi.....

Đèn LED downlight 8.3W Panasonic NNP71204

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / chóa trắng / ánh sáng trắng Điện thế: 220V - 240V Công.....

Đèn LED downlight 8.3W Panasonic NNP71402

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  Viền bạc / chóa bạc / ánh sáng trắng Đ.....

Đèn LED downlight 8.3W Panasonic NNP71404

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Viền trắng / chóa trắng / ánh sáng trắng Điện thế 220V - 240V Công .....