Điều khiển cần trục
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Đặc điểm kỹ thuật: 2 nút, không có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 2 nút, có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 2 nút, điều khiển 2 cấp tốc độ + dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 4 nút, không có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 4 nút, có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 6 nút, không có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 6 nút, có dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 6 nút, điều khiển 2 cấp tốc độ + dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 8 nút, không có dừng khẩn.   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 8 nút, điều khiển 2 cấp tốc độ   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 8 nút, điều khiển 1 cấp tốc độ + dừng khẩn   .....

Đặc điểm kỹ thuật: 1 nút khẩn, 1 đèn báo, 1 công tắc xoay, 1 nút .....