Đèn trần bóng compact
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

NLP52602 - Đường kính: 300mm - Dạng tròn - Trắng trơn - Sử dụng bón.....

NLP52603 - Đường kính: 300mm - Dạng tròn - Viền giả inox - Sử dụng b&oacut.....

NLP52604 - Đường kính: 300mm - Dạng tròn - Viền giả gỗ - Sử dụng bó.....

NLP52605 - Đường kính: 300mm - Dạng viên - Trắng phẳng trơn - Sử dụng b&oac.....

NLP52606 - Đường kính: 300mm - Dạng viên - Trắng trơn - Sử dụng bóng.....

NLP52607 - Đường kính: 300mm - Dạng viên - Viền giả gỗ - Sử dụng bón.....

NLP54702 - Đường kính: 400mm - Tròn - Trắng trơn - Sử dụng 2 bóng c.....

NLP54703 - Đường kính: 400mm - Tròn - Viền giả inox - Sử dụng 2 bón.....

NLP54704 - Đường kính: 400mm - Tròn - Viền giả gỗ - Sử dụng  2 b&oacu.....

NLP54705 - Đường kính: 400mm - Dạng  viên - Trắng phẳng trơn - Sử dụng.....

NLP54706 - Đường kính: 400mm - Dạng viên - Trắng trơn - Sử dụng 2 bó.....

NLP54707 - Đường kính: 400mm - Dạng  viên - Viền giả gỗ - Sử dụng 2 b&.....