Công tắc khẩn
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

AR-112 - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc,nhấn giữ   .....

AR-112A2 - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc,nhấn giữ   .....

ARE-4K - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu công tắc   .....

ARE-4K-12R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Không Đèn, Nhấn giữ, chìa khóa .....

ARE-4R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu công tắc   .....

ARE-4XR - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu công tắc   .....

ARE-4XR-12A2R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC   .....

ARE-4XR-12B24R - Công tắc khẩn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC   .....