Công tắc hành trình
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

HY-L804 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn,có thể điều chỉnh kích thước.   .....

HY-L807 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần dài, có thể điều chỉnh kích thước.   .....

HY-L808 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn.   .....

HY-L809 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng lò xo   .....

HY-LS802N - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng pittong đầu con lăn.   .....

HY-LS803N - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng pittong đầu bi.   .....

HY-LS803RN - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần có con lăn,chỉ tác động 1 chiều.   .....

HY-LS804N - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn, có thể điều chỉnh kích thước. .....

HY-LS807N - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần dài, có thể điều chỉnh kích thước.   .....

HY-LS808N - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn.   .....

HY-M902 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng pittong đầu con lăn.   .....

HY-M903 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng pittong đầu bi.   .....

HY-M904 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn,có thể điều chỉnh kích thước.   .....

HY-M907 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần dài,có thể điều chỉnh kích thước.   .....

HY-M908 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn.   .....

HY-M908L - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt chữ L có 2 con lăn   .....

HY-M908R - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng cần gạt đầu con lăn lớn.   .....

HY-M909 - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Dạng lò xo   .....

ZCN-L507A - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Đầu cần ngắn   .....

ZCN-L507C - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Đầu cần dài   .....

ZCN-P501O - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đầu nút nhấn   .....

ZCN-PR508H - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Bánh xe lăn dọc   .....

ZCN-PR508V - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Bánh xe lăn ngang   .....

ZCN-R504A - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Đầu cần ngắn + Bánh xe   .....

ZCN-R504C - Công tắc hành trình - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Đặc điểm kỹ thuật: Đầu cần dài + Bánh xe   .....