Cầu dao an toàn
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Cầu dao an toàn SB-10 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Điện áp an toàn: 10A - Dòng điện: AC 110-220V - Nhà sản xuất: MP.....

Cầu dao an toàn SB-15 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Điện áp an toàn: 15A - Dòng điện: AC 110-220V - Nhà sản xuất: MP.....

Cầu dao an toàn SB-20 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Điện áp an toàn: 20A - Dòng điện: AC 110-220V - Nhà sản xuất: MP.....

Cầu dao an toàn SB-30 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Điện áp an toàn: 30A - Dòng điện: AC 110-220V - Nhà sản xuất: MP.....

Cầu dao an toàn SB-40 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Điện áp an toàn: 40A - Dòng điện: AC 110-220V - Nhà sản xuất: MP.....