Bóng tuýp huỳnh quang Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bóng BrightBoost TL-D 18W/830/840/865 1SL/25 Philips

25.000 VNĐ Trước thuế: 25.000 VNĐ

Công suất: 18W. Ánh sáng: Vàng/Trung tính/Trắng. Độ trung thực .....

Bóng BrightBoost TL-D 36W/830/840/865 1SL/25 Philips

36.000 VNĐ Trước thuế: 36.000 VNĐ

Công suất: 36W. Ánh sáng: Vàng/Trung tính/Trắng. Độ trung thực .....

Bóng TL-5 Essential View 14W/830/840/865 1SL/40 Philips

20.000 VNĐ Trước thuế: 20.000 VNĐ

Công suất: 14W. Ánh sáng: Vàng/Trung tính/Trắng. Độ trung thực .....

Bóng TL-5 Essential View 28W/830/840/865 1SL/40 Philips

27.000 VNĐ Trước thuế: 27.000 VNĐ

Công suất: 28W. Ánh sáng: Vàng/Trung tính/Trắng. Độ trung thực .....

Bóng tuýp huỳnh quang TL-D 18W/54-765 SLV/25 Philips

13.500 VNĐ Trước thuế: 13.500 VNĐ

Đặc điểm của đèn Công suất: 18W. Tuổi thọ: 13.000 giờ. Ánh sáng:.....

Bóng tuýp huỳnh quang TL-D 36W/54-765 SLV/25 Philips

15.000 VNĐ Trước thuế: 15.000 VNĐ

Đặc điểm của đèn Công suất: 36W. Tuổi thọ: 13.000 giờ. Ánh sáng:.....