Bóng huỳnh quang Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bóng Essential 18W ww/ CDL E27 220-240V 1CT/12 Philips

58.000 VNĐ Trước thuế: 58.000 VNĐ

  Công suất: 18W - 3U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Essential 23W ww/ CDL E27 220-240V 1CT/12 Philips

60.000 VNĐ Trước thuế: 60.000 VNĐ

  Công suất: 23W - 3U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Essential 8W ww/ CDL E27 220-240V 1CT/12 Philips

36.000 VNĐ Trước thuế: 36.000 VNĐ

  Công suất: 8W - 2U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Genie 11W/ CDL E27 220-240V1CT/4X12 Philips

49.000 VNĐ Trước thuế: 49.000 VNĐ

  Công suất: 11W - 3U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Genie 14W/ CDL E27 220-240V1CT/4X12 Philips

52.000 VNĐ Trước thuế: 52.000 VNĐ

  Công suất: 14W - 3U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Genie 5W/ CDL E27 220-240V1CT/4X12 Philips

41.000 VNĐ Trước thuế: 41.000 VNĐ

  Công suất: 5W - 2U Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ .....

Bóng Halogen EcoClassic 28W E27 A55 230V Philips

19.000 VNĐ Trước thuế: 19.000 VNĐ

  Công suất: 28W Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 1.500 giờ   .....

Bóng Halogen EcoClassic 42W E27 A55 230V Philips

19.000 VNĐ Trước thuế: 19.000 VNĐ

  Công suất: 42W Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 1.500 giờ   .....

Bóng Halogen EcoClassic 53W E27 A55 230V Philips

20.000 VNĐ Trước thuế: 20.000 VNĐ

  Công suất: 53W Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 1.500 giờ   .....

Bóng Halogen EcoClassic 70W E27 A55 230V Philips

21.000 VNĐ Trước thuế: 21.000 VNĐ

  Công suất: 70W Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 1.500 giờ   .....

Bóng Helix 32W CDL E27 220-240V1CT Philips

142.000 VNĐ Trước thuế: 142.000 VNĐ

Công suất: 32W Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ     .....

Bóng Helix 42W CDL E27 220-240V 1CT Philips

152.000 VNĐ Trước thuế: 152.000 VNĐ

Công suất: 42W Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ     .....

Bóng Helix 52W CDL E27 220-240V 1CT Philips

186.000 VNĐ Trước thuế: 186.000 VNĐ

Công suất: 52W Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ     .....

Bóng huỳnh quang compact Ecohome 14W/CDL Philips

36.000 VNĐ Trước thuế: 36.000 VNĐ

  Công suất: 14W - 2U Ánh sáng: Trắng Quang thông(Lm): 720 Tuổi.....

Bóng huỳnh quang compact Ecohome 17W/CDL Philips

44.000 VNĐ Trước thuế: 44.000 VNĐ

Công suất: 17W - 3U Ánh sáng: Trắng Quang thông(Lm): 960 Tuổi thọ.....

Bóng huỳnh quang compact Ecohome 22W/CDL Philips

49.000 VNĐ Trước thuế: 49.000 VNĐ

Công suất: 22W - 3U Ánh sáng: Trắng Quang thông(Lm): 1240 Tuổi th.....

Bóng Master PL-C 10W - 13W/ 2P-4P1CT/5X10BOX Philips

38.000 VNĐ Trước thuế: 38.000 VNĐ

Công suất: 10W Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ   .....

Bóng Master PL-C 18W-26W/ 2P-4P1CT/5X10BOX Philips

39.000 VNĐ Trước thuế: 39.000 VNĐ

Công suất: 18W Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ   .....

Bóng TORNADO T2 12W WW/CDL E27 220-240V1CT/12 Philips

52.000 VNĐ Trước thuế: 52.000 VNĐ

  Cộng suất: 12W - Xoắn Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ &.....

Bóng TORNADO T2 15W WW/CDL E27 220-240V1CT/12 Philips

63.000 VNĐ Trước thuế: 63.000 VNĐ

  Cộng suất: 15W - Xoắn Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ &.....

Bóng TORNADO T2 20W WW/CDL E27 220-240V1CT/12 Philips

64.000 VNĐ Trước thuế: 64.000 VNĐ

  Cộng suất: 20W - Xoắn Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ &.....

Bóng TORNADO T2 24W WW/CDL E27 220-240V1CT/12 Philips

65.000 VNĐ Trước thuế: 65.000 VNĐ

  Cộng suất: 24W - Xoắn Ánh sáng: Vàng/Trắng Tuổi thọ: 8.000 giờ &.....