Bóng cao áp Philips
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Bóng cao áp HPI-Plus dạng bầu 250W - 400W/ 645 BU E40 Philips

359.000 VNĐ Trước thuế: 359.000 VNĐ

Công suất: 250W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 20.000 giờ     .....

Công suất: 250W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 20.000 giờ     .....

Bóng cao áp HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24 Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Công suất: 125W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 20.000 giờ     .....

Bóng cao áp HPL-N 250W/542 E40 HG SLV/12 Philips

153.000 VNĐ Trước thuế: 153.000 VNĐ

Công suất: 250W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 15.000 giờ     .....

Bóng cao áp HPL-N 400W/542 E40 HG SLV/6 Philips

187.000 VNĐ Trước thuế: 187.000 VNĐ

Công suất: 400W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 15.000 giờ     .....

Bóng cao áp HPL-N 50W/542 E27 SG 1CT/24 Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Công suất: 50W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 20.000 giờ     .....

Bóng cao áp HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24 Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Công suất: 80W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 20.000 giờ     .....

Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150W 730/842 Philips

229.000 VNĐ Trước thuế: 229.000 VNĐ

Công suất: 150W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 11.000 giờ Quang thông(L.....

Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 250w 842 Philips

229.000 VNĐ Trước thuế: 229.000 VNĐ

Công suất: 250W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 9.000 giờ Quang thông(.....

Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w 730/842 Philips

229.000 VNĐ Trước thuế: 229.000 VNĐ

Công suất: 7W. Ánh sáng: Trắng Tuổi thọ: 11.000 giờ   Quang th&.....

Bóng cao áp ML 100W E27 SG 1CT/24 Philips

99.500 VNĐ Trước thuế: 99.500 VNĐ

Công suất: 22W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 8.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp ML 160W E27 SG 1CT/24 Philips

99.500 VNĐ Trước thuế: 99.500 VNĐ

Công suất: 160W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 9.000 giờ   &n.....

Bóng cao áp ML 250W E27/E40 SG 1CT/24 Philips

148.000 VNĐ Trước thuế: 148.000 VNĐ

Công suất: 250W E27 & E24 Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 10.000 giờ .....

Bóng cao áp ML 500W E40 SG 1CT/24 Philips

162.000 VNĐ Trước thuế: 162.000 VNĐ

Công suất: 500W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 10.000 giờ   &.....

Bóng cao áp Plusline C 100W 1150W Philips

34.000 VNĐ Trước thuế: 34.000 VNĐ

Công suất: 100W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 2.000 giờ   &nbs.....

Bóng cao áp Plusline L 1000W - 1500W Philips

67.000 VNĐ Trước thuế: 67.000 VNĐ

Công suất: 1000W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 2.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp Plusline S 300W - 500W Philips

36.000 VNĐ Trước thuế: 36.000 VNĐ

Công suất: 300W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 2.000 giờ   &nbs.....

Bóng cao áp SON 150W E E40 CO SLV/12 Philips

193.000 VNĐ Trước thuế: 193.000 VNĐ

Công suất: 150W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp SON 250W E E40 CO SLV/12 Philips

193.000 VNĐ Trước thuế: 193.000 VNĐ

Công suất: 250W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp SON 400W E E40 CO SLV/12 Philips

211.000 VNĐ Trước thuế: 211.000 VNĐ

Công suất: 400W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp SON-T 150w E E40 SLV/12 Philips

171.000 VNĐ Trước thuế: 171.000 VNĐ

Công suất: 70W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 28.000 giờ   &nbs.....

Bóng cao áp SON-T 250W E E40 SLV/12 Philips

188.000 VNĐ Trước thuế: 188.000 VNĐ

Công suất: 250W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nb.....

Bóng cao áp SON-T 400W E E40 SLV/12 Philips

205.000 VNĐ Trước thuế: 205.000 VNĐ

Công suất: 40W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nbs.....

Bóng cao áp SON-T 70W E E27 SLV/12 Philips

154.000 VNĐ Trước thuế: 154.000 VNĐ

Công suất: 70W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 28.000 giờ   &nbs.....

Bóng cao áp SON-T100W E E40 SLV/12 Philips

154.000 VNĐ Trước thuế: 154.000 VNĐ

Công suất: 100W. Ánh sáng: Vàng Tuổi thọ: 30.000 giờ   &nb.....

Công suất:  20W - 35W - 50W Ánh sáng: Vàng  Tuổi thọ: 2.0.....